THE SINGLE BEST STRATEGY TO USE FOR şAH DAMARı (KAROTIS STENT) IşLEMLERI ZIRVESI

The Single Best Strategy To Use For şah damarı (karotis stent) işlemleri zirvesi

The Single Best Strategy To Use For şah damarı (karotis stent) işlemleri zirvesi

Blog Article

Anevrizmaların geleneksel tedavisi olan bu ameliyatın ana ilkesi, aortun balonlaşmış kısmının, sentetik bir greft (yapay damar) ile değiştirmektir. Bu greft Goratex ya da Dacron advertisementında teknolojik bir materyalden yapılmıştır.

Anestezi riskleri, hastanın genel sağlık durumu ve anesteziyi uygulayan uzman tarafından dikkate alınır. Anestezi uzmanının yönlendirmeleri ve takibiyle riskler limit edilebilir.

Bazı durumlarda ve asendan aortayı içermeyen bazı anevrizmalarda “stent greft tamiri” diye bilinen yeni bir tamir yöntemi vardır. Abdominal anevrizma tamiri için negligible invaziv bir tedavi yöntemidir.

İşte böyle durumlarda hasta cerrahiye girmek üzere hazırlanırken bile tanıyı doğrulamak için fast ultrason yöntemiyle hasta hızlıca değerlendirilebilir.

Aorta anevrizmalarının tedavisinde standart yöntem, halen açık cerrahi olsa da teknolojik gelişmelere paralel olarak endovasküler anevrizma onarımları da önemli yer tutmaya başlamıştır.

Aortanın tüm anevrizmalarında olduğu gibi torakal aort anevrizmasında da tedavi kararı sadece damar çapına bakılarak yapılmaz. Anevrizmanın kontrollerde büyüme hızı, yakınma oluşturması, yırtılması gibi sorunlarda genişliğe bakılmaksızın tedavi gerekebilir.

Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tamirinde Anaconda stent greft ile erken ve orta dönem sonuçları

Eğer kalp çarpıntısı ile birlikte bu belirtiler de varsa, acil tıbbi gardenım almak önemlidir. Kalp krizi hayati tehlike arz eden bir durumdur ve hemen tedavi edilmelidir.

  Aort arteri ilk olarak iki ana guruba ayrılır. Bunlardan biri göğüs kısmında bulunan aort ve dalları; diğeri ise karın kısmında bulunan arter ve dallarıdır.

En önemli avantajları; kolay olması, kısa sürmesi ve yatış süresinin az olmasıdır. Tedavinin her hasta için uygun olmadığı; yalnızca anatomik yapısı uygun olan hastalarda tercih edilebileceği unutulmamalıdır.

Bu hastalıkta asıl threat çapın beş santimetreye yaklaşması halinde oluşmaya başlar. Bu durumda hastanın acil olarak müdahale altına alınmasına gerek duyulur. Genel olarak üç santimetreyi biraz aşan durumlarda, hastanın arterinde yırtılma riski yoksa müdahaleye gerek duyulmayabilir. Bu gibi durumlarda hasta düzenli olarak yapılan tetkiklerle kontrol altında tutulur.  Eğer hastanın arterinde genişleme durmuşsa çoğu durumlarda ömür boyu ilaç bile kullanmadan sağlıklı bir hayat sürebilmektedir.

Hibrit Uygulama: Tek başına endovasküler işlemlerin yetersiz olduğu veya cerrahi riski azaltmak amacıyla yapılan işlemlerdir.

Diseke olmuş damar duvarı zayıfladığından, kolaylıkla dışarı doğru da yırtılabilir. aort anevrizmalarının kaplı stentler ile kapatılması cezası Yalancı yol devamında bu bölgeden çıkan damarları tıkayarak, organların kanlanmasını bozar.

İşlem normal bir anjiyo gibidir. İşlem sırasında genel anestezi vermeden uyumanızı ve işlemin ağrısız geçmesini anestezi bölümü uzmanlarımız sağlar.

Report this page